Most Invalida (Pont des Invalides) u Parizu

znamenitosti

Pont des Invalides se nalazi između dva mosta u Parizu - Pont Alexandre 3 i Pont Alma. Most je konstrukcija sa četiri luka, od kojih dva luka dostižu 34 metra, a još dva - 36 metara. Projekat prvog mosta razvio je inženjer Navier 1824-1825.

U početku je most trebao biti viseći, ležeći na osi esplanade Invalida, ali projekat nije doveden do realizacije. Godine 1828. počela je izgradnja mosta po drugom projektu.

Godinu dana kasnije most je otvoren, a 1854. godine most je uništen.

Do 1855. godine, kada se održavala Svjetska izložba u Parizu, donesena je odluka da se mostovi rekonstruišu. Na listu mostova uvršten je i most Invalida.

Skulptura koja se može vidjeti na središnjem stupu mosta simbolizira pobjedu Napoleona kako na kopnu tako i na moru. Ostale skulpturalne glave na preostalim nosačima simboliziraju ratne trofeje.

Zanimljivo je pročitati:  Dantonov kip u Parizu
Izvor
INFO-MANIJAK