Institut pro arabský svět v Paříži

Muzea a galerie

Kultura arabského východu daleko přesahuje Arabský poloostrov a zájem Evropy o tento všestranný, kontrastní, exotický a magický svět byl velký i ve středověku. Ale i dnes zůstává tajemný východ předmětem zkoumání evropských historiků umění a kulturologů. O kultuře Východu bude vyprávět Muzeum arabského světa (Institut du monde arabe).

Účel muzea

Institut arabského světa4

Osmdesátá léta minulého století byla pro Francii ve znamení rozšiřování partnerství s arabskými zeměmi v různých oblastech. Francouzi přitom měli o zemích, jako je Jemen, Mauretánie, Džibutsko nebo Súdán, poněkud skrovnou představu – s nimiž museli úzce spolupracovat. Právě v tomto období vyvstala otázka vytvoření mezikulturního „mostu“, který by podporoval vzájemné porozumění a humanitární výměnu mezi dvěma velmi odlišnými světy.

Za tímto účelem byl založen Institut arabského světa, který se dodnes zabývá studiem, porozuměním a popularizací islámské kultury.

Hi-tech s orientální tváří

Financování Institutu arabského světa bylo provedeno společně vládou Francie a Ligou arabských států. Na počátku 80. let byla vyhlášena soutěž o nejlepší architektonický návrh budovy, kterou vyhrál architekt Jean Nouvel. Vytvořil nádherný, lakonický a zároveň luxusní orientální model, který v sobě spojoval tradiční rysy arabské architektury a nejnovější evropské technologie. Až dosud zůstává tato budova jedním z nejvýraznějších příkladů moderní architektury v Paříži.

Institut arabského světa2

Fasáda budovy je tvořena panely, které dohromady vytvářejí pocit tradičních islámských mozaik – tak jsou zdobeny stropy nejznámějších mešit. Každý z těchto okenních panelů je navíc vybaven membránou, která se samovolně zužuje v závislosti na jasu slunečního světla dopadajícího na něj. Celkový design fasády se tak neustále mění.

Je zajímavé číst:  Arc de Triomphe v Paříži

Interiér Institutu arabského světa je také stylizován do orientálních architektonických motivů. V jeho zdech se nachází vědecké publikum, knihovna, muzejní expozice a restaurace.

Muzejní sbírka

Institut arabského světa byl otevřen pro širokou veřejnost v roce 1987 a okamžitě se stal jedním z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších muzeí. Jeho expozice se nachází ve čtyřech patrech devítipatrové budovy a tematicky pokrývá historii Arabů od starověku až po současnost.

Institut arabského světa5

Předislámské období je reprezentováno kamennými bohy Fénicie, starověkými římskými artefakty a také domácími potřebami té doby.

Institut arabského světa3

Muzeum obsahuje velké množství exponátů souvisejících se vznikem islámu, rozvojem umění, kultury a vědy středověkého arabského světa. Díla antických autorů, z nichž mnohá se nám zachovala jen díky arabským překladatelům, unikátní výzkumy v oblasti medicíny a astronomie, fyziky a matematiky – to vše tvoří velké vědecké dědictví arabského východu.

Zajímavá je i část o řemeslech. Kolekce arabských koberců je mezi turisty nejoblíbenější.

Z vrcholu východní moudrosti

Institut arabského východu má kromě unikátní architektury a vnitřního designu samotné budovy i jejích muzejních sbírek ještě jednu vlastnost, která sem láká turisty – i ty, které historie chalífátu vůbec nezajímá. V devátém patře je otevřená terasa a otevírá se z ní jeden z nejmalebnějších výhledů na Seinu a Notre Dame de Paris. Vstup na tuto vyhlídkovou terasu je zcela zdarma. A místní říkají, že je to nejlepší místo pro setkání s pařížskými západy slunce.

Jak se tam dostat

Adresa: 1 Rue des Fosses Saint-Bernard, Paříž 75005

Webové stránky: imarabe.org
Metro: Maubert - Mutualité, Cardinal Lemoine, Jussieu
Otevírací doba: 10:00-18:00 - od úterý do pátku; 10:00-19:00 – víkendy

Cena lístku

  • Dospělí: 12 €
  • Sleva: 10 €
  • Dítě: 6 €
  • Rodina: 25 €

Zdroj
INFO-MANIAK