Poštovní muzeum v Paříži

Muzea a galerie

V Paříži je místo, kam sní vyrazit nejen začátečníci, ale také zapálení filatelisté, lidé, kteří se zajímají o historii poštovního systému a chtějí se dozvědět více o jeho moderním systému fungování. Toto místo se skládá z až 15 pokojů a 5 pater - Poštovní muzeum (Musée de La Poste), které se nachází v Paříži.

Historie pošty začala zhruba před 500 lety a v současnosti jde snad o nejrozvinutější poštovní službu na světě, ostatně samotné muzeum je toho důkazem. Je pozoruhodné, že toto muzeum není majetkem státu, ani městských úřadů, ani soukromých. Je majetkem samotné pošty.

Historie poštovního muzea

Historie pošty ve Francii se začala psát v roce 1477, v době, kdy Ludvík 11 vydal rozkaz k organizaci koňské pošty, jejíž cesty vedly po nejdůležitějších pařížských silnicích. Koňská pošta měla status dočasné a také se používala pouze pro potřeby královské rodiny a krále. Brzy se však služba stala stále dostupnější, přestože ji ještě před 19. stoletím poštovní systém využíval pouze ve velkých městech.

Poštovní muzeum 6

A pak, od roku 1830, poštovní služby pronikly do francouzských vesnic. Práci tam našlo asi 5 lidí. A nyní, po 45 letech, se počet poštovních doručovatelů zvýšil na téměř 19 tisíc.

Myšlenka vytvoření poštovního muzea a jeho rozvoje patřila filatelistovi Arthuru Maurymu, který byl vydavatelem filatelistických novin a věrným sběratelem. Arthur ji zveřejnil na konci světové výstavy v roce 1889, kde byly vystaveny modely tehdejší železniční dopravy, které byly v té době hojně využívány poštovními službami. K rozvoji muzea však nedošlo, věc dále nepokročila.

Je zajímavé číst:  Lucemburské muzeum v Paříži

Oficiální zahájení

V roce 1936 zaměstnanec Augen Vaille přesto přesvědčil Georgese Mandela, tehdejšího ministra pošt, telefonů a telegrafů, aby projekt znovu obnovil. Ale s vypuknutím nepřátelství samozřejmě nebylo financování. Dále v roce 1946 bylo dost peněz na oficiální otevření Poštovního muzea 4. června.

Poštovní muzeum 3

Umístěním tohoto muzea bylo tehdy známé sídlo Choiseul-Praslin, které se nachází v 6. městské části. První sbírky muzea byly především poštovní známky, které vycházely z expozic Arthura Mauryho v 19. století. Pro sbírku však nebylo dost místa, v důsledku čehož bylo muzeum přestěhováno do nové budovy, 3x větší než sídlo.

Od té doby byla nová budova postavena za 3 roky (1969 - 1972). Tato budova zdobí fasádu, kterou navrhl slavný francouzský architekt Andre Chatelain. Budova se nachází v 15. městské části Paříže. I tato budova byla 18. prosince bezprostředně po postavení budovy slavnostně otevřena.

Expozice muzea

Pro zahájení prohlídky muzea musí návštěvníci vyjet výtahem do pátého patra a na konci prohlídky se všichni vrátí do spodního patra. Zdařilé osvětlení a moderní design stánků přispívá ke zkoumání oděvů pošťáků, poštovního inventáře, figurín a modelů, kreseb, rytin, četných filatelistických materiálů a exponátů, které vypovídají mnohé o historii poštovních známek.

Poštovní muzeum

Sály muzea odrážejí následující historická témata a období:

  • prehistorická pošta. Tato část expozice vypráví o výměně korespondence, historii vzniku písma. Zde můžete vidět vývoj poštovních služeb.
  • Další část představuje kurýrní koňskou poštu turistům. Zde je k vidění železniční doprava, která dříve převážela poštu.
  • Sekce psaní, která vám řekne čas od vytvoření služby zasílání zpráv až po zavedení doručování pošty domů.
  • Expozice Telegraph je věnována tak důležitému vynálezu pro lidstvo. Vystavuje také slavný optický telegraf Chapp a Morse.
  • Reformy 1830-1890 pokrývala období, kdy poštovní služba pokrývala nejen území Francie, ale i okolních vesnic. Také v této době se objevila poštovní známka a náklady na poštovní služby byly sjednoceny. Sekce zobrazuje službu v roce 1870.
  • Další část je stejná periodizace, ale nazývá se „Věk velkých objevů“. Během této éry se služba rozrostla, začala používat parníky a vlaky, používat pneumatickou poštu.
  • Následuje část moderní pošty zahrnující roky 1890-1989.
  • Sekce „Letecká pošta“ obsahuje historii poštovních zpráv odeslaných vzduchem.
  • Map art je předposlední částí muzea. Jedná se o originální uměleckou formu využívající některé prvky poštovní korespondence.
  • Posledním sálem muzea je poštovní známka.
Je zajímavé číst:  Muzeum oltáře míru v Římě

Poštovní muzeum 2

V dnešní době je Poštovní muzeum úžasným místem, které by měl navštívit každý, kdo přijede do Francie. Toto muzeum je známé nejen u nás, ale po celém světě díky bohaté a pestré sbírce exponátů, jejichž vznik je starý 100-200 let. Když přijdete do muzea, nezapomeňte nakoupit suvenýry pro své příbuzné a přátele.

Jak se tam dostat

Adresa: 34 Boulevard de Vaugirard, Paříž 75015

Telefon: +33 1 42 79 23 00
Webové stránky: ladressemuseedelaposte.fr
Metro: Montparnasse - Bienvenue
Hodiny: 10: 00-18: 00

Zdroj
INFO-MANIAK