Pont des Invalides u Parizu

znamenitosti

Pont des Invalides nalazi se između dva pariška mosta - Pont Alexandre 3 i Pont Alma. Most je četverolučna konstrukcija, od kojih dva luka dosežu 34 metra, a još dva - 36 metara. Projekt prvog mosta razvio je 1824-1825 inženjer Navier.

U početku je most trebao biti viseći, ležati na osi esplanade Doma invalida, ali projekt nije doveden u realizaciju. Godine 1828. započeta je gradnja mosta po drugom projektu.

Godinu dana kasnije most je otvoren, a 1854. godine most je srušen.

Do 1855. godine, kada se održavala Svjetska izložba u Parizu, donesena je odluka da se mostovi rekonstruiraju. Na popisu mostova uvršten je i Most invalida.

Skulptura koja se može vidjeti na središnjem stupu mosta simbolizira Napoleonovu pobjedu na kopnu i na moru. Ostale skulpturalne glave na preostalim nosačima simboliziraju ratne trofeje.

Zanimljivo je pročitati:  Trg Republike u Parizu
Источник
INFO-MANIJAK
Dodajte komentar